Proč koučink tak dobře funguje

Životní koučink, business koučink, vztahový koučink… je jich celá řada, ale podstata je stále stejná.

Jako koučové používáme jasnou strukuturu, jak vést profesionálně sezení, tak aby se klient cítil co nejlépe. Nestačí na to ale jen certifikace. Dobrého kouče poznáte hlavně podle toho, že se s ním cítíte dobře a už po první schůzce pozoroujete pozitivní změny. Kouč se  zaměřuje s klientem především na současnost a řešení budoucnosti. Základní aspekty proto, aby koučink fungoval.

  1. Důvěra
  2. Napojení
  3. Touha po změně – vysoká motivace
  4. Ochota vyjít z komfortní zóny a pracovat na dohodnutých aktivitách

Co kouč dělá?

Kouč se zaměřuje na silné stránky a snaží se odhalit váš největší potenciál. Kouč respektuje, že největší odborník na svůj život jste vy a snaží se vás účinně směřovat tak, abyste si na své řešení přišli sami. Jedině tak můžete dosáhnout změn, které povedou k dlouhodobé spokojenosti. Koučink je v podstatě postavený na trefných otázkách, které kouč pokládá, aby vám pomohl najít řešení a přivedl vás k takzvaným „aha momentům“, které pomáhají vašemu mozku provést požadované změny v návycích, které vám například nefungují.

Co od koučinku očekávat?

Mnoho našich klientů hodnotí koučink jako inspirativní zážitek, který jim pomohl ke změně v jejich životě. Koučování podporuje jedinečnost a individualitu vaší osobnosti a přispívá tak k dlouhodobé změně vašich postojů a smýšlení. Díky koučinku si lépe uvědomíte, co chcete, poznáte do hloubky své přístupy a postoje, které můžete dle svého uvážení daleko lépe uchopit a následně s pomocí kouče změnit.

Podle jakých kritérií kouče vybírat?

Každému vyhovuje něco jiného, a proto si vybírejte vašeho kouče podle pocitu důvěry. Hloubku důvěry zjistíte již na prvním ukázkovém sezení. Cítíte-li sympatie a důvěru, pak je pro vás kouč ten pravý. Ukázkové sezení by kvalitní kouč měl nabízet vždy, aby klient věděl, zdali mu tato forma pomoci bude skutečně vyhovovat. Kouč by sám měl projít rolí klienta, tzn., že by měl být koučovaný svým koučem, aby nenabízel „zajíce v pytli“.

Přijďte na ukázkové sezení a poznejte sílu koučování na vlastní kůži.

Add A Comment